Składniki recepty na maturę z biologii 2023, czyli jak najlepiej ją zdać?

 

Składniki recepty:

 • Wystawca recepty:
  Doświadczony nauczyciel, egzaminator i doktor nauk biologicznych.
 • Pacjent:
  Uczniowie przygotowujący się do matury z biologii, krótka ich charakterystyka (wady i zalety, jakie cechy pomagają, a jakie przeszkadzają podczas egzaminu maturalnego).
 • Jakie leki zażywać?
  • Kilka przykładowych, maturalnych pewniaków, czyli jakie zagadnienia często się powtarzają i warto je utrwalić?
  • Matura 2023 – biologia – zmiany.
  • Praktyczne zalecenia na podstawie analizy przykładowych zadań maturalnych marzec, maj i czerwiec CKE, 2022 (podanie przykładowych odpowiedzi ocenionych na 0 pkt oraz wskazanie przyczyny braku punktu) odnośnie do formułowania wypowiedzi „pod klucz”.
 • Dawkowanie:
  Czy da się nauczyć w rok do matury z biologii? Trochę o systematyczności i rozłożeniu powtórek w czasie oraz regularnym rozwiązywaniu zadań z arkuszy maturalnych.
 • Środki ostrożności:
  Kilka zdań na temat relaksu i odpoczynku pod kątem biologicznym, negatywnego działania antybiotyków na florę symbiotyczną jelit (z wykorzystaniem zadania z matury CKE, maj 2022).
 • Termin kontroli:
  Kilka zdań o możliwości wglądu do swojej pracy i odwołań od otrzymanego wyniku.

O prowadzącym:

Jacek Pawłowski - doktor nauk biologicznych, dyplomowany nauczyciel biologii w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim, egzaminator, staż pracy 22 lata, współautor kart pracy ucznia i zbioru zadań maturalnych, autor scenariuszy lekcji dla szkoły ponadpod-stawowej, życiową pasją są rośliny.